Actualitat/ Notícies

Notícies

26 de febrer del 2018

BAN DE L'AJUNTAMENT AMB EL QUE CAL FER EN CAS DE NEVADA

 

RAMON SERRA I MILLAT, Alcalde/actal de l’Ajuntament de Navarcles, davant
les previsions meteorològiques que avisen de possible risc de nevades durant
aquesta setmana,

FAIG SABER:
Que en cas de nevada cal:
ï‚· Netejar de neu la part de vorera que afecta la façana de casa vostra
i col·laborar amb el veïnatge quan sigui necessari, per tal de
mantenir accessibles les voreres. Cal fer-ho per evitar el perill que
genera la neu pels vianants, especialment quan es glaça. Així
mateix es recorda la prohibició de tirar neu des dels terrats i
teulades a la via pública.
ï‚· Utilitzar calçat i vestimenta adequada. Anar amb la màxima
precaució en cas de gel.
ï‚· Desconnectar els aparells elèctrics que no siguin necessaris per
evitar sobrecàrregues elèctriques.
ï‚· Evitar al màxim l’ús del vehicle, seguint les indicacions que els
responsables d’Emergències ens puguin dirigir
Els empresaris i propietaris de maquinària adequada per efectuar treballs de
retirada de neu i escampada de sal com és ara motoanivelladores, pales
mecàniques, abonadores, etc., caldrà que es posin en contacte amb l’àrea de
Protecció Civil d’aquest Ajuntament (tel: 93.831.00.11/ email:
navarcles@diba.cat), per tal de poder contractar els seus serveis, quan sigui
necessari.
Aquest ajuntament espera del bon sentit i demostrat esperit de ciutadania de la
població, que col·laborarà, si fos necessari, amb les normes exposades i amb
les que en el seu cas s’estableixin en el moment de l’emergència.
Navarcles, 26 de febrer de 2018
L'ALCALDE,actal
Ramon Serra i Millat

ban nevades
ban nevades

ban nevades