Actualitat/ Agenda

Agenda

27 de març del 2018

PLE ORDINARI

27 / MARÇ / DIMARTS / 20 H. / SALA DE PLENS

 

Un cop acabat, s'obrirà un torn de paraules per a la intervenció de veïns i veïnes.